The University Choir Lille MUKO

Christmas in Danish (2014)

CD, price: DKK 100, can also be found at Spotify

Christmas in Danish (2014)

22 Christmas carols and songs arranged by Jakob Lorentzen

The University Choir Lille MUKO
Signe Asmussen, soprano
Peter Lodahl, tenor
Tine Rehling, harp
Eva Østergaard, flute
Nikolaj von Scholten, flute
Jakob Lorentzen, organ
Jesper Grove Jørgensen, conductor

Contents (incl. sound samples from selected tracks)
1. Kom alle kristne (O come all ye faithful)
English anonymous / Danish text: Unknown
2. Det kimer nu til julefest
C. Balle / text: N. F. S. Grundtvig
3. Nu tændes tusind julelys
Emmy Köhler / Danish text: Linda Lehun
4. Mit hjerte altid vanker
Norwegian folk melody / text: H. A. Brorson
5. En stald og en krybbe (Away in a manger)
W. J. Kilpatrick / Danish text: Kaj Nielsen
6. Julenat i vintermørke (Veinticinco de diciembre)
Traditional Spanish melody / Danish text: Mikael Gjesing
7. Bereder Herrens veje (Bereden väg för Herran)
Swedish folk melody from Boda / Danish text: Mikael Gjesing
8. Skyerne gråne
Thora Borch / text: N. F. S. Grundtvig
9. Født er himlenes kongesøn (Il est né, le divin enfant)
Traditional French melody / Danish text: Poul Pedersen
10. Engle fra guds høje himmel (Angels from the realm of glory)
Old French melody / Danish text: Helge Brønnum-Jacobsen
11. Sækkepibespillernes julesang (Quando nascette Ninno)
Traditional Neapolitan melody / Danish text: Dorthe Nielsen
12. Jesusbarnet her i stalden fødes må (W zlobie lezy)
Traditional Polish melody / Danish text: Jesper Grove Jørgensen
13. Der er noget i luften
Wilhelm Gregersen / text: Wilhelm Gregersen
14. Velkommen igen Guds engle små
A. P. Berggreen / text: N. F. S. Grundtvig
15. Du grønne træ (O Tannenbaum)
German folk melody / Danish text: Jytte Frederiksen
16. I Kong Davids by det skete (Once in Royal David's City)
H. J. Gauntlett / Danish text: Eva Holten
17. Jesus, du min himmelskat (Hajej, nynej, Jezisku)
Traditional Czech carol / Danish text: Mikael Gjesing
18. Den yndigste rose er funden
Wittenberg / Joseph Klug / text: H. A. Brorson
19. Glade jul
Franz Gruber / text: B. S. Ingemann
20. Kimer, I klokker
Henrik Rung / text: N. F. S. Grundtvig
21. O hellige nat (Cantique de noël)
Adolphe Adams / Danish text: Otto Leisner
22. Dejlig er jorden
Schlesisk folk melody / text: B. S. Ingemann

Recorded
17th - 18th and 24th - 25th January 2014, Church of Holmen, Copenhagen, Denmark
Producer
Bent Grønholdt
Recording, editing and mastering
Jakob Qvist Hansen
Executive producer
Ole Høglund
Front page
Marie Priem
Layout
Benny Knebelau
Point Records
PCD 5172


Add to cart