The University Choir Lille MUKO

Sorrow and Joy (1989)

CD, price: DKK 100

Sorrow and Joy (1989)

The University Choir Lille MUKO
22 Danish psalms
Conductor: Jesper Grove Jørgensen

1. Sorrig og glæde
2. Det kimer nu til julefest
3. Barn Jesus i en krybbe lå
4. Kimer I klokker
5. Her kommer, Jesus, dine små
6. Mit hjerte altid vanker
7. Julebudet til dem, der bygge
8. Julen har bragt velsignet bud
9. Som forårssolen morgenrød
10. Påskeblomst, hvad vil du her?
11. De levendes land
12. Sov sødt, barnlille
13. Frelseren er mig en hyrde god
14. Far verden, far vel
15. Udrust dig, helt fra Golgatha
16. Lær mig, o skov, at visne glad
17. Her vil ties, her vil bies
18. Nu falmer skoven
19. Vi pløjed´ og vi så´de
20. Nu rinder solen op
21. Nu titte til hinanden
22. Der står et slot i Vesterled


Add to cart